• ολα
  • Αμερικανικο Προξενειο
  • ποτισμα
  • ημερα ευχαριστιων
  • τσαι
  • προσφορες
  • χοροεσπεριδα 2015

χοροεσπεριδα 2015

προσκεκλημένοι

χοροεσπεριδα 2015

Τιμώντας τον Λουκά Κτιστάκη

χοροεσπεριδα 2015

Χορός

Αμερικανικο Προξενειο

Διάλεξη

ποτισμα

Πότισμα στη Νέα Μονή

ποτισμα

Πότισμα στη Νέα Μονή

Αμερικανικο Προξενειο

Ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ

ποτισμα

Πότισμα στη Νέα Μονή

τσαι

Ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ

ημερα ευχαριστιων

Διοικητικό Συμβούλιο

ημερα ευχαριστιων

Ο Εορτασμός

τσαι

Ξενοδοχείο Χανδρή